Har metoo påverkat...

”Har metoo påverkat ert sätt att arbeta med sexuella trakasserier, kränkningar, etcetera? (…)
Patrik Westander, vd:
– Vi har bland annat uppdaterat våra riktlinjer mot sexuella trakasserier. De har diskuterats med samtliga anställda och inkluderats i introduktionspärmen för nyanställda.”

Karriär den 2 november 2018