Henrik och Patrik Westander, själva lobbyister…

”Henrik och Patrik Westander, själva lobbyister, visar hur journalister ofta likställer lobbying med ‘dold maktutövning’ och ‘manipulation’. Det här sättet att misstänkliggöra lobbying på är rätt banalt. Dels därför att lobbying till stor del sker öppet, till exempel genom debattartiklar och demonstrationer. Och på så sätt bidrar den ju, som bröderna Westander påpekar, till den demokratiska processen. Dels därför att lobbying – tvärt emot vad många tror – ofta inte kräver stora ekonomiska resurser.”

Peter Wolodarski på Dagens Nyheters ledarsida, den 30 april 2001

Pressklipp 2001

Visa fler