Hur ska Moderaterna…

”Hur ska Moderaterna nu ta sig vidare?
– Den viktigaste uppgiften för den nya partiledaren är uppvisa ett tydligare ledarskap och mycket tydligt ta avstånd från främlingsfientliga värderingar. Väljarna måste förstå vad Moderaterna står för när det gäller eventuellt samarbete med SD.

Patrik Westander i Dagensmedia.se den 25 augusti 2017