I flera olika opinionsmätningar har…

”I flera olika opinionsmätningar har Socialdemokraterna backat.
En ny Sifomätning kan ge en del av förklaringen – Löfven har inte längre större förtroende än Reinfeldt i jobbfrågan. Pr-byrån Westander har, utan uppdrag från parti eller intresseorganisation, låtit Sifo fråga 1 000 svenskar om vilket parti som inger störst förtroende i jobbfrågan. Intervjuerna gjordes i förra veckan efter att budgetalternativen presenterats.”

Kvällsposten den 19 oktober 2012