I slutet av september hölls den stora vindkraftskonferensen…

”I slutet av september hölls den stora vindkraftskonferensen VIND2007 i Stockholm. (…)
I ett mycket intressant föredrag trädde filosofen Magnus Jiborn, känd bland annat från radioprogrammet ‘Filosofiska rummet’, fram. Han talade under temat ‘Kan vi lyfta acceptansfrågan ett snäpp?’ (…)
Jiborns resonemang känns väldigt genomtänkt.”

Svensk Energis nyhetsbrev, svenskenergi.nu, oktober 2007

Pressklipp 2007

Visa fler