I Sundsvall pågår demokrativecka...

”I Sundsvall pågår demokrativecka. Påpassligt lägger pr-byrån Westander i kombinerad marknadsföring och samhällsdiskussion fram förslag om hur pr- och lobbybranschen ska lagregleras. Det är naturligtvis ett smart drag som ökar företagets möjligheter att värva kunder. Men det är samtidigt ett mindre smart förslag ur samhällsperspektiv. (…) …den självsanering som pågår är ganska effektiv. Frågan är då vad en särskild lag skulle tillföra.”

Huvudledaren i Barometern den 9 september 2004