Ica, TV4 och regeringen har alla drabbats...

”Ica, TV4 och regeringen har alla drabbats av allvarliga kriser den senaste tiden. Vad har då experterna att säga om deras agerande? (…)
Markus Förberg är pr-konsult på Westander Publicitet & Påverkan och arbetade tidigare på Försvarshögskolan med kriskommunikation som specialområde. Han konstaterar att det i krisens inledningsskede är oerhört viktigt att inte spekulera i sin kommunikation.
– Det gäller att köpa tid, säga att man ska skaffa sig mer information och återkomma så fort man vet något mer. Man brukar tala om ’the golden hour’ inom krishantering.”

Komet den 3 mars 2008