Ideell drivkraft

”Ideell drivkraft
Barometern-OT:s ledare 22/7 undrar över Gröna Bilisters drivkraft. Den är enkel: Att steg för steg ställa om bilismen i hållbar riktning. Det är nödvändigt eftersom trafikens klimatpåverkan fortsatt ökar och det är angeläget eftersom det kan bli grunden för en ny svensk exportindustri. Dessutom är det kul eftersom arbetet ger så konkreta och i normalfallet uppskattade resultat.
PR-byrån Westander – varifrån jag är tjänstledig under hösten – arbetar åt elbolag, bensinbolag och biogasföretag, utöver de etanolintressen Lasse Swärd lyft fram. Självfallet påverkar det inte Gröna Bilisters agerande – vi har alltid lyft fram biogasen som bästa bränsle på marknaden nu och bland annat i Barometern-OT uppmanat Kalmar kommun att göra mer för att fler ska kunna välja biogas.”

Mattias Goldmann, Gröna Bilister, replikerar på Barometerns ledarsida den 22 juli 2008