Jag vet bara en enda pr-konsult…

”Jag vet bara en enda pr-konsult som tyckt att det är en bra krishantering och det är Westander. Kanske, kanske kan Littorin få jobb där.”

Paul Ronge i Studio Ett i SR P1 den 12 juli 2010