Jessica Henryson är chef…

”Jessica Henryson är chef för enheten Klimat och Energi på pr-byrån Westander. Hon tycker energibranschen gör rätt som satsar på hög närvaro under veckan och att den generellt gör bra ifrån sig.
– Det är sällan som energibranschen står för de stora snackisarna under veckan, men arrangemangen är ofta väldigt välbesökta och det är politiskt högaktuella frågor som diskuteras.”

Resumé den 29 juni 2015