JKL-konsulten Göran Persson...

”JKL-konsulten Göran Persson är den mest omskrivna branschpersonen. (…)
Det största pr-företaget, Kreab (numera Kreab Gavin Anderson), tycks ha samma inställning till publicitet som sina tunga uppdragsgivare i Wallenbergsfären: ’att verka men inte synas’.
Rakt motsatt uppfattning verkar finnas hos Westander PR som syns och hörs betydligt mer än flera av sina större konkurrenter. Deras vd Patrik Westander hör också till de fem mest uppmärksammade branschpersonerna.”

Resumé den 26 mars 2009