Journalister bör erbjudas nyheter exklusivt...

”Journalister bör erbjudas nyheter exklusivt betydligt oftare. Det menar Patrik Westander, VD på Westander Publicitet & Påverkan. Han tycker att det är för vanligt att avsändarna gödslar redaktionerna med sina pressmeddelanden. Normalt ger det litet eller inget genomslag. (…)
Men att ’överutnyttja’ goda journalistkontakter och gång på gång erbjuda svaga nyheter exklusivt är inget som han rekommenderar.
– Den exklusiva nyheten bör ha tillräcklig dignitet för att uppfattas som en hjälp till journalisten att göra ett bra jobb, inte som att avsändaren enbart försöker maximera sin publicitet.”

Quo Vadis den 17 mars 2003