Juholts förtroende sämre än Sahlins

”Juholts förtroende sämre än Sahlins (…)
Juholts första tid som partiledare är inte precis en skolboksbeskrivning över hur man bygger ett förtroende. Däremot ligger motsatsen nära till hands. Något som också visar sig i väljaropinionen. Enligt en opinionsundersökning – som Sifo gör en gång i kvartalet på uppdrag av pr-byrån Westander – är det endast en femtedel av de tillfrågade som har större förtroende för Håkan Juholt som statsminister jämfört med Fredrik Reinfeldt.”

HelaHälsingland.se den 29 september 2011