Kan man profilera sig med etik?

”Kan man profilera sig med etik? (…)
Det är paradoxalt nog enklare att kritisera företag som står upp för konkreta etiska ställningstaganden än att kräva något av dem som inte säger något alls. Grundinställningen bör inte vara att man avstår från att gå ut och kommunicera om bra saker man gör. Vi brukar tvärtom uppmuntra våra uppdragsgivare att vara mer aktiva och delta i samhällsdebatten. (…)
Om inte engagemanget på något sätt relaterar till den egna verksamheten och konsekvenserna av den är nyttan starkt begränsad. Det ligger exempelvis nära till hands att ett företag inom energibranschen engagerar sig i miljöfrågor och att en PR- och lobbyfirma engagerar sig i demokratifrågor.”

Patrik Westander i Quo Vadis den 13 september 2004