Kan Reinfeldt sitta kvar?

”Kan Reinfeldt sitta kvar?
– Ja. Men det här har påverkat förtroendet mer än tidigare avhopp. Det är pinsamt illa hanterat och visar att krishantering inte är hans bästa gren.
Behandlas Schenström hårdare för att hon är kvinna?
– Nej. Reaktionen hade blivit densamma om en manlig berusad statssekreterare pussat en kvinnlig journalist. Man kan dessutom dra en tydlig parallell till Lars Danielsson, som fick bära hundhuvudet vid tsunamikatastrofen.”

Stockholm City intervjuar Patrik Westander den 2 november 2007