KG Hammar kan bli årets lobbyist

”KG Hammar kan bli årets lobbyist
Pr-byrån Westander nominerar ärkebiskop KG Hammar till Årets lobbyist med anledning av hans arbete för en allmän flyktingamnesti. Ett lysande exempel på att engagemang ‘kan förflytta berg’, anser Westander. (…)
Westander har inhämtat kunskap om påskuppropet i boken Välgrundad fruktan, som Kyrkans Tidning och bokförlaget Cordia nyligen givit ut.
– Vi har läst om kampanjen på flera olika håll, bland annat i Välgrundad fruktan, säger Birger Östberg på Westander till Kyrkans Tidning.”

Kyrkans Tidning den 1 november 2005

Pressklipp 2005

Visa fler