Klimatkompensation…

”Klimatkompensation för dummies: Så gör du!
Så klimatkompenserar du – eller gör något ännu bättre. 2018 präglades av att allt fler vill minimera klimatbelastningen från sitt resande. Hur kan du som resenär minska din klimatbelastning när du reser? Klimatexperten Daniel Hirsch ger svaren.”

Res.se den 24 januari 2019