Klimatmedvetenheten…

”Klimatmedvetenheten har nu också spridit sig till personer som för bara någa år sedan inte brydde sig om klimatfrågan över huvud taget, säger Ahmed Al-Qassam, konsult på pr-byrån Westanders klimat- och energienhet.”

Hufvudstadsbladet den 12 mars 2019

Pressklipp 2019

Visa fler