Kommentarer på nätet urholkar…

”Kommentarer på nätet urholkar journalistiken. Oavsett innehåll i eller mängden av kommentarer minskar dessa intresset för själva artikeln. (…)
Ebba Hultkvist är pr-konsult på Westander och har en masterexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.”

Debattartikel i SvD Kultur & Nöje den 5 februari 2011