Kommunerna i södra Sverige...

”Kommunerna i södra Sverige (elområde 3 och 4), där behovet av el är som störst, stoppade störst andel vindkraftsprojekt och vindkraftverk jämfört med kommunerna i norra Sverige (elområde 1 och 2) under förra året, visar en kartläggning som kommunikationsbyrån Westander Klimat och Energi har gjort på uppdrag av branschorganisationen Svensk Vindenergi.”

Dagens Nyheter den 19 augusti 2022