Konjunkturinstitutet anser…

”Konjunkturinstitutet anser att det är en ’riskfylld strategi’ att införa justeringar av svensk klimatpolitik som ’kräver en så pass ljus framtid’. Men vi tror att vi tar en betydligt större risk om vi inte klarar vårt klimatmål och intentionerna i Parisavtalet, skriver Lars Zetterberg och Jessica Henryson i en slutreplik.”

Replik i SvD den 13 oktober 2018