Konsultföretaget Westander Klimat...

”Konsultföretaget Westander Klimat och Energi har granskat 251 relevanta vindkraftsansökningar (totalt 5 903 verk) som beslutats eller återkallats sedan 2014, samt 53 ansökningar (totalt 1 127 verk) som ännu inte fått slutligt beslut. Kartläggningen är väsentligt mer omfattande än tidigare sammanställningar.”

Dagens Nyheter Debatt den 8 oktober 2020