Kvinnorna bakom makten

”Kvinnorna bakom makten (…)
Tycker du att kvinnorna dominerar i pr-branschen och varför är det så? Varför inte? Hur ser det ut i Almedalen? 
– En majoritet av oss som arbetar i branschen är kvinnor. Men än så länge dominerar vi inte på de tyngsta posterna, liksom i näringslivet i övrigt. Men det ser jag bara som en tidsfråga. Almedalen är ju i första hand en politisk arena och inom politiken finns det väsentligt fler kvinnor på ledande poster jämfört med näringslivet. Så även i Almedalen.
Hur mycket makt sitter lobby- och pr-kvinnorna på? 
– Vi som jobbar inom pr-branschen har mycket makt och stort inflytande över samhällsdebatten. Mer makt än många tror. Och vårt inflytande ökar ständigt i takt med medialiseringen av det politiska beslutsfattandet och det stegrande nyhetstempot.”

Janna Sundewall i Passion for Business den 16 juni 2009