Lisa Blomqvist, pr-konsult…

”Lisa Blomqvist, pr-konsult på Westander, anser att det pr-mässigt innebär en otroligt stor skada att undanhålla relevant information. Framförallt för en myndighet som polisen.
– Att undanhålla relevant information riskerar att göra långsiktig skada. Den som agerar så här bränner sitt förtroendekapital, vilket kan ta lång tid att bygga upp igen, säger Lisa Blomqvist.”

Resume.se den 11 januari 2016