Månadens integrerat

”Månadens integrerat (…)
De senaste åren har Ester gjort Lafas kampanjer för ökad kondomanvändning. Så även denna sommar. Som vanligt är målgruppen ungdomar och unga vuxna i Stockholmsområdet, en publik som är svår att nå med hjälp av pekpinnar i stil med ‘Använd kondom, annars kan du få klamydia’. (…)
Johanna Look, Westander:
– Som alltid när det gäller Lafas kampanjer: skickligt, smart och snyggt. Men ‘påståendeanslaget’ i copyn är lite väl putslustig och tyvärr av samma typ som man ser i reklam för allt från bredband till margarin.”

Resumé den 22 september 2011

Pressklipp 2011

Visa fler