Månadens kampanj integrerat

”Månadens kampanj integrerat (…)
Friends sätter fingret på känslan av utsatthet i alla kanaler, och vinner denna omgång av Månadens integrerat. (…)
Janna Sundewall, Westander:
– En otroligt stark och obehaglig film i kombination med gripande printenheter och en tydlig webb sopade alla konkurrenterna av banan. Grundtemat, att göra vägen till skolan lättare, var genomgående och kampanjen manade verkligen till handling.”

Resumé den 19 maj 2011