Många osäkra om vem som fixar jobben

”Många osäkra om vem som fixar jobben
Enligt en Sifoundersökning känner svenska folket störst förtroende för Moderaterna och Socialdemokraterna i frågan om de nyanlända och jobben. (…)
Undersökningen gjordes i början av mars på uppdrag av pr-byrån Westander.”

Tidningen NU den 24 mars 2016