Markus Förberg, som är krishanteringsexpert…

”Markus Förberg, som är krishanteringsexpert på Westander, tycker det är positivt att kungen nu går ut och gör ett uttalande. Men samtidigt hävdar han att hovet sätter mycket på spel med sin taktik.
– Det är ett vågspel att göra ett uttalande utan att tillåta uppföljningsfrågor från nära 50 ackrediterade journalister. Det stora flertalet är ju enbart intresserade av att skriva om kungens privatliv, påstådda otrohet och sexskandaler, säger han och fortsätter:
– Hovet kan behålla initiativet genom att kungen hänvisar till ett kommande informationstillfälle, då man exempelvis har hunnit göra juridiska överväganden. Allt annat riskerar att urarta i ett obehagligt mediedrev.”

Resume.se den 4 november 2010