Mattias Falk, seniorkonsult…

”Mattias Falk, seniorkonsult och ansvarig för tjänster inom opinionsbildning, Westander
För att få ett brett genomslag i samhällsdebatten, vilka mediekanaler är viktigast?
– Det beror på vem du vill nå, eftersom olika generationers medieanvändande ser väldigt olika ut. Till exempel använder majoriteten av landets gymnasieungdomar Snapchat varje dag, medan pensionärer knappt vet vad det är.”

Veckans Brief den 17 mars 2022