Men 40 procent av rörelseresultatet går direkt tillbaka...

”Men 40 procent av rörelseresultatet går direkt tillbaka till de anställda.
– Jag tror att en av framgångsfaktorerna för oss har varit att vi behåller våra anställda. Där tror jag att vinstdelningen spelar in.
Bokslutet för 2006 innebär en byråintäkt på 21 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 5,4 miljoner kronor, en vinstmarginal på 25 procent. Bra med tanke på den tuffa konkurrensen i pr-branschen.”

Patrik Westander intervjuas i Resume.se den 22 januari 2007