Men vad är fika…

”Men vad är fika egentligen? Vi börjar med att fråga konsulterna på Westander vid Slussen i Stockholm.
– En social sammankomst, säger Jenny Kölfors.
– Det är en institutionaliserad paus då man går bort från sin arbetsstation, kompletterar Maja Stridsberg.
– Perfekt för nätverkande, man får en bättre förståelse för verksamheten i stort, säger Mia Moberg.”

Hufvudstadsbladet den 26 december 2015