Mer från räddningsarbetet…

”Mer från räddningsarbetet i Chile (…)
– Det finns psykologi bakom det här omhändertagandet, att man skickar upp de starka först. Och det finns en pr-aspekt av det också. Det blir ju en stor massmedial uppmärksamhet på de som kommer upp först och det är en press som de måste klara av att hantera. Och eftersom de gör det väldigt bra skickar det signaler till omvärlden, och till dem nere i gruvan, att det här räddningsarbetet går bra. (…)
– Det här är väldigt väl genomfört, en genomtänkt räddningsoperation. Och tack vare att den är genomtänkt så blir det bra pr.”

Markus Förberg i TV4 Nyhetsmorgon den 13 oktober 2010