Mer än var tredje riksdagsledamot...

”Mer än var tredje riksdagsledamot, 36 procent, tycker att fler företag bör omfattas av den obligatoriska hållbarhetsredovisningen. 12 procent vill att färre företag omfattas, medan 52 procent är tveksamma eller inte vet. Det framgår av en undersökning genomförd av pr-byrån Westander, där 154 riksdagsledamöter svarat.

Aktuell Hållbarhet den 26 oktober 2018