Mikael Persson…

”Mikael Persson, seniorkonsult på Westander, håller i pr-byråns öppna kurs i lobbying där deltagarna får lära sig att bli bättre på att påverka politiska beslut. För Veckans Brief summerar han de viktigaste delarna.
– En framgångsrik lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Nyckeln är att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin, säger Mikael Persson.”

Veckans Brief den 30 januari 2020