Motormännen nominerades igår till Årets lobbyist...

”Motormännen nominerades igår till Årets lobbyist 2003 av pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Motiveringen är att Motormännen genom en traditionell namninsamling på gator och torg har genomfört en framgångsrik kampanj för folkomröstning om trängselavgifter i Stockholm.
Årets lobbyist utses den 5 november.”

Metro den 3 oktober 2003