När Johan Lindahl…

”När Johan Lindahl, kriskonsult på pr-byrån Westander, såg Uppdrag gransknings inslag i går blev han ledsen och upprörd av det lidande som djuren utsattes för. Han fick inte någon bild av att det var ett generellt problem utan knutet till just den här specifika gården. (…)
Att de vägrade ställa upp i en intervju med Uppdrag granskning är helt fel sätt att agera menar han.
– Nu har de gett oss kriskonsulter ett paradexempel på riktigt usel krishantering.”

ATL.nu den 31 januari 2020