Numera har medieträningen…

”Numera har medieträningen tagit över. De duktiga medietränarna lyckas slipa bort nästan alla vassa kanter. De dåliga tränarna får vd:arna att låta som papegojor. Likt politikerna vill de få ut ett budskap och upprepar samma inlärda fraser i det oändliga.
Så här formulerar pr-byrån Westander det: ’Försök alltid att börja med huvudbudskapet. Återkom gärna till ditt budskap flera gånger under intervjun, men utan att upprepa det ordagrant.’ Man får väl vara tacksam för att fraserna inte ska vara identiska …”

Birgitta Forsberg i Svenska Dagbladet den 7 oktober 2017