Nya regler krävs när…

”Nya regler krävs när moralisk kompass brister
Att politiska beslutsfattare och höga tjänstemän gång på gång överutnyttjar ekonomiska trygghetssystem minskar tilltron till politiken. Mot den bakgrunden är det rimligt att diskutera behovet av stramare regelverk.”

Sandro Wennberg i SvD Brännpunkt den 15 maj 2012