Och ni i branschen, pr-folk och reklamfolk...

”Och ni i branschen, pr-folk och reklamfolk, vad är det framför allt för kunskaper ni får av en sådan här lista?
– Det är intressant att se vad man kan åstadkomma med kommunikation, vad som kan lyfta förtroendet för olika företag eller institutioner. Men det måste ju bottna i någonting också, det är viktigt att säga, kommunikationen är inte allt. Man bygger trovärdighet och förtroende genom kommunikation i kombination med hur man agerar och vad man står för.”

Johanna Look intervjuas om Medieakademins årliga förtroendebarometer i SR Örebro den 22 november 2007