Och turerna kring…

”Och turerna kring Kinberg Batra med bara ett år till riksdagsvalet gör att varumärkeskrisen för partiet nu blir allt djupare, menar flera pr-experter som SvD talat med.
– Det går inte att kommunicera bort en grundläggande förtroendekris. Man kan inte trolla med knäna. Att partiet inte har lyckats förbättra opinionssiffrorna under sommaren, trots it-skandalen på Transportstyrelsen, gör Anna Kinberg Batras situation oerhört svår, säger pr-experten Patrik Westander.”

SvD den 24 augusti 2017