Ofta är det tryck från allmänheten…

”Ofta är det tryck från allmänheten som får politiker att ändra sig i en fråga, menade Ellen Einebrant. Vi har ju kyrkornas påskuppror för några år sedan som ett tydligt exempel.
Ellen Einebrant från Westander fortbildade informatörer i Västerås stift.”

Kyrkans tidning den 30 maj 2013