Om de internationella medierna...

”Om de internationella medierna framställer det som att det skett framsteg på just dessa områden har Sverige lyckats. En inte helt ofarlig strategi:
– Man har fokuserat väldigt mycket på de tre E:na men man kan ju själv inte kontrollera att man lyckas. Risken är ju att man inte når något mål, säger lobbyisten Patrik Westander.”

Vision den 18 januari 2001