Opinionsmätningar av olika slag...

”Opinionsmätningar av olika slag har blivit allt populärare för att försöka påverka opinionen. Jag sitter med en liten skrift framför mig, Westanders pr-handbok, avsedd att hjälpa företag och organisationer att få publicitet. Där framhålls bland annat att orden ’ny undersökning’ ofelbart väcker intresse på nyhetsredaktioner.”

Göteborgs-Postens ledarsida den 10 april 2008