Orden inom hållbarhetsområdet...

”Orden inom hållbarhetsområdet blir allt fler och alltmer specifika. Samtidigt välkomnas de av hållbarhetsexperter. (…)
Jessica Henryson är chef för klimat och energi på pr-byrån Westander och väl medveten om problemet att fylla den typen av ord med rätt innebörd.
– Det går absolut att hitta invändningar, men vi behöver ord som beskriver vad vi gör för att minska klimatpåverkan, och då kan till synes vaga och breda begrepp komma väl till pass, säger hon.”

Aktuell Hållbarhet den 3 februari 2021