Överdrivet vinstfokus…

”Överdrivet vinstfokus hos pr-byråerna riskerar att leda till att det blir svårare för ekonomiskt resurssvaga aktörer att göra sina röster hörda. Men i stället för att diskutera hur byråerna behöver ta större ansvar för vilka avtryck de sätter i samhällsdebatten, så väljer pr-direktörerna Westander i en debattartikel på Resume.se den 20 juli att späda på problemet genom att förespråka höjda timpriser i den egna branschen, skriver Tobias Smedberg och Lars Jonsson, grundare till lobbyföretaget Agenda PR.”

Resume.se den 18 augusti 2011