På pr-byrån Westander…

”På pr-byrån Westander är samarbetet själva huvudsaken. Man jobbar alltid två och två under ett uppdrag, med den ena som kundansvarig.
– Det är den viktigaste kompetensutvecklingen, jag lär mig nya saker varje dag, säger Birger Östberg som förutom pr-konsult också är enhetschef.
Men ordet chef betyder inte samma sak här som i många andra företag. Nyckelorden för alla medarbetare är frihet under ansvar och chefen är inte den som leder arbetet, snarare en slags coach och informationskanal mellan vd och medarbetare.”

Arbetsliv den 16 oktober 2013

Pressklipp 2013

Visa fler