På Westanders uppdrag har juristen Gustav Ahlsson...

”På Westanders uppdrag har juristen Gustav Ahlsson skrivit rapporten ”Reglering av lobbying – för ökad öppenhet”. (…)
– Rapporten är startskottet för en lobbykampanj med syfte att tvinga fram en ökad öppenhet vid lobbying och dessutom skapa mer jämlika förutsättningar att lobba, säger vd Patrik Westander i ett pressmeddelande.”

Resume.se den 8 september 2004