Pär Daléus…

”Pär Daléus är pr-konsult med inriktning på kriskommunikation och tidigare forskare inom ledarskap och krishantering på försvarshögskolan. Han vill inte recensera Paul Ronges insats, men säger att ett generellt råd är att inte hänga ut enskilda medarbetare externt, även om det kan finns sådana som kritiserar en organisation i sociala media eller liknande.
– Man bör ha som policy att inte uttala sig om interna personalärenden i media, av hänsyn till medarbetares personliga integritet. Personalfrågor är något man får hantera internt, säger han.”

Dalarnas Tidningar den 13 januari 2017