Patrik Westander…

”Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander, tycker att det är talande att avslöjandet kom till på just det sättet. Han menar att branschen behöver granskas mycket mer och att pr-byråerna själva måste öppna upp för granskande journalistik.
– Pr-byråer som jobbar med lobbying, det vill säga påverkan av politiska beslut, har ett särskilt ansvar att respektera och värna om demokratin. I dag kan aktörer som inte själva vill synas anlita pr-byråer för att påverka politiska beslut och det är ett demokratiproblem.”

Expressen den 5 april 2018