Patrik Westander…

”Patrik Westander, vd för Westander, har tänkt till lite extra kring regeringens reform.
– Statligt stöd genom korttidspermittering är enligt lagtexten bara en möjlighet för företag som har drabbats av ’allvarliga ekonomiska svårigheter’.
Westanders rörelseresultat var 2,6 miljoner kronor första kvartalet. Byrån sparar varje år hälften av vinsten och har idag ett eget kapital på över 20 miljoner kronor och en soliditet på cirka 60 procent.
–  Då går det knappast att säga att vi har ’allvarliga ekonomiska svårigheter’, säger Patrik Westander.”

Veckans Brief den 8 maj 2020